2022-06-02 Ι. Μ. Αναλήψεως 1
2022-06-02 Ι. Μ. Αναλήψεως 1
press to zoom
2022-06-02 Ι. Μ. Αναλήψεως 2
2022-06-02 Ι. Μ. Αναλήψεως 2
press to zoom
2022-06-02 Ι. Μ. Αναλήψεως 3
2022-06-02 Ι. Μ. Αναλήψεως 3
press to zoom
2022-06-02 Ι. Μ. Αναλήψεως 4
2022-06-02 Ι. Μ. Αναλήψεως 4
press to zoom
2022-05-01 Μακρυχώρι 2
2022-05-01 Μακρυχώρι 2
press to zoom
2022-05-01 Μακρυχώρι 4
2022-05-01 Μακρυχώρι 4
press to zoom
2022-04-16 Συναυλία Ελασσώνα 1
2022-04-16 Συναυλία Ελασσώνα 1
press to zoom
2022-03-29 αγ. Αλεξίου Ξενοφώντος 1
2022-03-29 αγ. Αλεξίου Ξενοφώντος 1
press to zoom
2022-03-18 Χαιρετισμούς β΄ Μακρυχώρι
2022-03-18 Χαιρετισμούς β΄ Μακρυχώρι
press to zoom
2022-03-17 Κοπή πίτας 1
2022-03-17 Κοπή πίτας 1
press to zoom
2022-03-17 Κοπή πίτας 2
2022-03-17 Κοπή πίτας 2
press to zoom
2022-03-17 Κοπή πίτας 3
2022-03-17 Κοπή πίτας 3
press to zoom
2021-12-04 Ι. Μ. Κορώνης 1
2021-12-04 Ι. Μ. Κορώνης 1
press to zoom
2021-12-04 Ι. Μ. Κορώνης 2
2021-12-04 Ι. Μ. Κορώνης 2
press to zoom
2021-12-04 Ι. Μ. Κορώνης 3
2021-12-04 Ι. Μ. Κορώνης 3
press to zoom
2021-11-15 Ιερά Μονή Ξενοφώντος 3
2021-11-15 Ιερά Μονή Ξενοφώντος 3
press to zoom
2021-11-15 Ιερά Μονή Ξενοφώντος 2
2021-11-15 Ιερά Μονή Ξενοφώντος 2
press to zoom
2021-11-15 Ιερά Μονή Ξενοφώντος 1
2021-11-15 Ιερά Μονή Ξενοφώντος 1
press to zoom
2021-09-17 Ιερός Ναός Αγιορειτών Πατέρων Νέας Ιωνίας Αττικής
2021-09-17 Ιερός Ναός Αγιορειτών Πατέρων Νέας Ιωνίας Αττικής
press to zoom
2021-09-08 Ι. Μ. Δαδιάς
2021-09-08 Ι. Μ. Δαδιάς
press to zoom
2021-08-21 Ι. Μ. Ξενοφώντος
2021-08-21 Ι. Μ. Ξενοφώντος
press to zoom
2021-06-21 Ι. Μ. Σπαρμού 1
2021-06-21 Ι. Μ. Σπαρμού 1
press to zoom
2021-06-21 Ι. Μ. Σπαρμού 2
2021-06-21 Ι. Μ. Σπαρμού 2
press to zoom
2021-06-21 Ι. Μ. Σπαρμού 3
2021-06-21 Ι. Μ. Σπαρμού 3
press to zoom
2021-07-26 Ι. Μ. αγίας Παρασκευής Νεραϊδοχώρι Τρικάλων 4
2021-07-26 Ι. Μ. αγίας Παρασκευής Νεραϊδοχώρι Τρικάλων 4
press to zoom
2021-07-26 Ι. Μ. αγίας Παρασκευής Νεραϊδοχώρι Τρικάλων 1
2021-07-26 Ι. Μ. αγίας Παρασκευής Νεραϊδοχώρι Τρικάλων 1
press to zoom
2013-12-04 Ι Μ Κορώνης 1
2013-12-04 Ι Μ Κορώνης 1
press to zoom
2013-12-04 Ι Μ Κορώνης 2
2013-12-04 Ι Μ Κορώνης 2
press to zoom
2013-12-04 Ι Μ Κορώνης 3
2013-12-04 Ι Μ Κορώνης 3
press to zoom
2013-12-04 Ι Μ Κορώνης 4
2013-12-04 Ι Μ Κορώνης 4
press to zoom
2015-09-08 Ι Μ Κορώνης
2015-09-08 Ι Μ Κορώνης
press to zoom
2016-05-08 Ι Μ αγ Ιωάννου Θεολόγου Ζάρκο Τρικάλων
2016-05-08 Ι Μ αγ Ιωάννου Θεολόγου Ζάρκο Τρικάλων
press to zoom
2016-08-07 Ι Μ Σπαρμού
2016-08-07 Ι Μ Σπαρμού
press to zoom
2017-05-05 Ι Μ Ξενοφώντος 1
2017-05-05 Ι Μ Ξενοφώντος 1
press to zoom
2017-05-05 Ι Μ Ξενοφώντος 10
2017-05-05 Ι Μ Ξενοφώντος 10
press to zoom
2017-05-05 Ι Μ Ξενοφώντος 11
2017-05-05 Ι Μ Ξενοφώντος 11
press to zoom
2017-05-05 Ι Μ Ξενοφώντος 12
2017-05-05 Ι Μ Ξενοφώντος 12
press to zoom
2017-05-05 Ι Μ Ξενοφώντος 13
2017-05-05 Ι Μ Ξενοφώντος 13
press to zoom
2017-05-05 Ι Μ Ξενοφώντος 14
2017-05-05 Ι Μ Ξενοφώντος 14
press to zoom
2017-05-05 Ι Μ Ξενοφώντος 2
2017-05-05 Ι Μ Ξενοφώντος 2
press to zoom
2017-05-05 Ι Μ Ξενοφώντος 3
2017-05-05 Ι Μ Ξενοφώντος 3
press to zoom
2017-05-05 Ι Μ Ξενοφώντος 5
2017-05-05 Ι Μ Ξενοφώντος 5
press to zoom
2017-05-05 Ι Μ Ξενοφώντος 6
2017-05-05 Ι Μ Ξενοφώντος 6
press to zoom
2017-05-05 Ι Μ Ξενοφώντος 7
2017-05-05 Ι Μ Ξενοφώντος 7
press to zoom
2017-05-05 Ι Μ Ξενοφώντος 8
2017-05-05 Ι Μ Ξενοφώντος 8
press to zoom
2017-05-05 Ι Μ Ξενοφώντος 9
2017-05-05 Ι Μ Ξενοφώντος 9
press to zoom
2017-05-05 Ι. Μ
2017-05-05 Ι. Μ
press to zoom
2017-06-17 Ι Ν Αγιορειτών Πατέρων Αττικής 1
2017-06-17 Ι Ν Αγιορειτών Πατέρων Αττικής 1
press to zoom
2017-06-17 Ι Ν Αγιορειτών Πατέρων Αττικής 2
2017-06-17 Ι Ν Αγιορειτών Πατέρων Αττικής 2
press to zoom
2017-07-17 Ι Ν Αγιορειτών Πατέρων Αττικής 3
2017-07-17 Ι Ν Αγιορειτών Πατέρων Αττικής 3
press to zoom
2017-08-28 Ι Σκήτη αγ Ιωάννου Προδρόμου Βεροίας
2017-08-28 Ι Σκήτη αγ Ιωάννου Προδρόμου Βεροίας
press to zoom
2018-04-13 Ι Μ Δουσίκου 1
2018-04-13 Ι Μ Δουσίκου 1
press to zoom
2018-04-13 Ι Μ Δουσίκου 2
2018-04-13 Ι Μ Δουσίκου 2
press to zoom
2018-04-23 Ι Ν αγ Γεωργίου Λάρισας 1
2018-04-23 Ι Ν αγ Γεωργίου Λάρισας 1
press to zoom
2018-04-23 Ι Ν αγ Γεωργίου Λάρισας 2
2018-04-23 Ι Ν αγ Γεωργίου Λάρισας 2
press to zoom
2018-04-23 Ι Ν αγ Γεωργίου Λάρισας 3
2018-04-23 Ι Ν αγ Γεωργίου Λάρισας 3
press to zoom
2018-05-26 φεστιβάλ μουσείο Κατσίγρα 1
2018-05-26 φεστιβάλ μουσείο Κατσίγρα 1
press to zoom
2018-05-26 φεστιβάλ μουσείο Κατσίγρα 2
2018-05-26 φεστιβάλ μουσείο Κατσίγρα 2
press to zoom
2018-05-26 φεστιβάλ μουσείο Κατσίγρα 2
2018-05-26 φεστιβάλ μουσείο Κατσίγρα 2
press to zoom
2018-08-23 Ι Μ Παναγίας Μαλεβής 1
2018-08-23 Ι Μ Παναγίας Μαλεβής 1
press to zoom
1/3