Συλλογές Κυριακών ανά ήχο (8 τεύχη)
Συλλογή Τρισαγίων
Συλλογή Χερουβικών
Συλλογή Λειτουργικών
Κανόνες και Καταβασίες εις το Γενέσιον της Θεοτόκου
Κανόνες και Καταβασίες εις την Ύψωσιν του Τιμίου Σταυρού
Κανόνες και Καταβασίες εις τα Εισόδια της Θεοτόκου
Κανόνες και Καταβασίες εις την κατά Σάρκα Γέννησιν του Κυρίου
Κανόνες και Καταβασίες εις τα Άγια Θεοφάνεια
Κανόνες και Καταβασίες εις την Υπαπαντήν του Σωτήρος
Κανόνες και Καταβασίες εις την Κυριακήν του Τελώνου και του Φαρισαίου
Κανόνες και Καταβασίες εις την Κυριακήν του Ασώτου
Κανόνες και Καταβασίες εις την Κυριακήν της Αποκρέω
Κανόνες και Καταβασίες εις την Κυριακήν της Τυρινής
Κανόνες και Καταβασίες εις την Κυριακήν α΄ νηστειών
Κανόνες και Καταβασίες εις την Κυριακήν β΄ νηστειών
Κανόνες και Καταβασίες εις την Κυριακήν γ΄ νηστειών
Κανόνες και Καταβασίες εις την Κυριακήν δ΄ νηστειών
Κανόνες και Καταβασίες εις την Κυριακήν ε΄ νηστειών
Κανόνες και Καταβασίες εις τον Ευαγγελισμόν της Θεοτόκου
Κανόνες και Καταβασίες εις την Κυριακήν των Βαΐων
Κανόνες και Καταβασίες εις την αγίαν και μεγάλην Δευτέραν
Κανόνες και Καταβασίες εις την αγίαν και μεγάλην Τρίτην
Κανόνες και Καταβασίες εις την αγίαν και μεγάλην Τετάρτην
Κανόνες και Καταβασίες εις την αγίαν και μεγάλην Πέμπτην
Κανόνες και Καταβασίες εις την αγίαν και μεγάλην Παρασκευήν
Κανόνες και Καταβασίες εις τω αγίω και μεγάλω Σαββάτω
Κανόνες και Καταβασίες εις την αγία και μεγάλη Κυριακή του Πάσχα
Δοξαστικό εσπερινού αγ. Βησσαρίωνος, Θεοφάνους Βατοπαιδινού
Δοξαστικό μικρού εσπερινού αγ. Αχιλλίου, Γεωργίου Καραγιαννάκη
(από την ακολουθία του 1896)
Δοξαστικό αίνων αγ. Αχιλλίου, Κυριαζή Δασκαλούδη
Ανοιξαντάρια πλ. δ΄, Θεοδώρου Φωκαέως (συντμ.)