Γεώργιος Καραγιαννάκης 
Για τα διαδικτυακά μαθήματα βυζαντινής μουσικής, επικοινωνήστε μαζί μας με email.