top of page

9ο Σεμινάριο Ψαλτικής Τέχνης και Μελοποιΐας 
 

9. СЕМИНАР УМЕТНОСТИ ПОЈАЊА и МЕЛОТВОРЕЊА

9ο Σεμινάριο - Στρουμπάκης 2.jpg

«Ὁ καθορισμὸς τῆς χρονικῆς ἀγωγῆς τῶν ἐκκλησιαστικῶν μελῶν σύμφωνα μὲ τὴ θεωρητικὴ διδασκαλία τῆς Νέας Μεθόδου» 

“Утврђивање темпа црквених мелодија у складу са теоријским учењем Новог метода”

Ο καθορισμός της χρονικής αγωγής των εκκλησιαστικών μελών σύμφωνα με τη θεωρητική διδασκαλία της Νέας Μεθόδου
Στο παρόν σεμινάριο παρουσιάζονται με τρόπο αναλυτικό οι πληροφορίες που διαθέτουμε για τη χρονική αγωγή των εκκλησιαστικών μελών, τόσο κατά την περίοδο εφαρμογής της παλαιάς μεθόδου, όσο και μετά την καθιέρωση της νέας μεθόδου.
Παρουσιάζονται και εξετάζονται οι διαθέσιμες θεωρητικές συγγραφές και οι πληροφορίες για την εφαρμογή των χρονικών αγωγών μέσα από την προφορική πατριαρχική παράδοση, ενώ παρέχονται ηχητικά παραδείγματα εφαρμογής τους από σημαίνουσες ψαλτικές προσωπικότητες.
Παράλληλα θα εξετασθούν και θα τεθούν σε διάλογο συναφή θέματα, όπως σχόλια στη χρονική αγωγή συγκεκριμένων μελών, χρονική αγωγή και διαμόρφωση της ακολουθίας, χρονική αγωγή και αισθητική της Λατρείας κ.τ.λ.


Семинар на тему: "Одређивање темпа у црквеним мелодијама у складу са теоријом "Новог метода".
Током овог семинара биће систематично приказане информације које поседујемо, а тичу се  темпа појања, како у време пре успостављања Новог метода тако и после.
Биће представљени и размотрени расположиви списи теорија и знања о примени темпа у усменом предању цариградских појаца. Такође ће бити дати примери примене истих од стране значајних музичких личности.
Упоредо ће бити обрађене и дате на разматрање у облику дијалога и сродне теме (коментари о темпу у конкретним мелодијама, утицај темпа на форму службе, темпо и естетика богослужења).

Εἰσηγητής:

Μιχαὴλ Στρουμπάκης

ἀναπληρωτὴς καθηγητὴς Ἱστορικῆς Βυζαντινῆς Μουσικολογίας τῆς Πατριαρχικῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Κρήτης

 

Πρωτοψάλτης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου (Σταυροφόρων) Ἡρακλείου Κρήτης

Предавач

Михаил Струмбакис

Ванредни  професор Историје Византијске Музикологије Патријаршијске Више Црквене Академије на Криту

 

Протопсалт Свештеног Храма Благовести Пресвете Богородице (Ставрофорон) у Ираклиону на Криту

bottom of page