3ο Σεμινάριο Ψαλτικής Τέχνης και Μελοποιΐας

3ο Σεμινάριο Βυζαντινής ΔΩΛ 2021 (αφίσα

Ενημερωτικό φυλλάδιο

Βοηθητικό υλικό (10.000 θέσεις μελοποιίας)

Εργασίες σεμιναρίου (για επεξεργασία και παράδοση)

Εργασίες σεμιναρίου (για μελέτη)