Συλλογή Τρισαγίων
Συλλογή Χερουβικών (κύριων ήχων)
Συλλογή Λειτουργικών (κύριων ήχων)
Συλλογή Χερουβικών (πλαγίων ήχων)
Συλλογή Λειτουργικών (πλαγίων ήχων)
Κανόνες και Καταβασίες εις το Γενέσιον της Θεοτόκου
Κανόνες και Καταβασίες εις την Ύψωσιν του Τιμίου Σταυρού
Κανόνες και Καταβασίες εις τα Εισόδια της Θεοτόκου
Κανόνες και Καταβασίες εις την κατά Σάρκα Γέννησιν του Κυρίου
Κανόνες και Καταβασίες εις τα Άγια Θεοφάνεια
Κανόνες και Καταβασίες εις την Υπαπαντήν του Σωτήρος
Δοξαστικό εσπερινού αγ. Βησσαρίωνος, Θεοφάνους Βατοπαιδινού
Δοξαστικό μικρού εσπερινού αγ. Αχιλλίου, Γεωργίου Καραγιαννάκη
(από την ακολουθία του 1896)
Δοξαστικό αίνων αγ. Αχιλλίου, Κυριαζή Δασκαλούδη
Ανοιξαντάρια πλ. δ΄, Θεοδώρου Φωκαέως (συντμ.)

© 2020 Χορός Αγγελικός

  • YouTube